Årsplan

Hva er en årsplan?

Gjennom Barnehageloven forplikter alle barnehager seg til å skrive en årsplan. Samme lov sier også noe om hvilke tema man må belyse. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i barnehagen, og hvordan vi jobber med barna for å virkeliggjøre målene våre. Den skal synliggjøre hvilke tanker, visjoner og holdninger barnehagen står for. Ut i fra årsplanen lager vi prosjekter og tidsavgrensede planer.

Holmenveien barnehage Espira vil til en hver tid har to årsplaner. Vi har en som ligger på vår hjemmeside og en som ligger på Oslo kommune sine sider. Disse vil inneholde mye av de samme elementene, men progresjonsplanen til de ulike fagområdene (Lekespirene) vil dere finne på www.oslo.kommune.no

Årsplan Espira 2018/19 – HER

Personvern og cookies