Søke plass

Ønsker du plass til ditt barn i Holmenveien barnehage Espira?

Barnehagen inviterer til åpen dag 11.02.2019 kl 17-18. Du får mulighet til å se barnehagen og snakke med de ansatte – Velkommen!

Holmenveien barnehage Espira er med i Oslo kommune sitt samordnede opptak. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. Det må søkes innen fristen for at retten til barnehageplass skal gjelde. Fristen er den samme også for søkere som ønsker endring i barnehagetilbudet.

Les mer om opptakskriteriene og andre forhold knyttet til Oslobarnehagene på kommunes barnehagesider – HER

Søk barnehageplass elektronisk – HER

 

 

 

 

Personvern og cookies